2017 rugpjūčio 21, Pirmadienis M. Daukšos g. 34, Kaunas


Prieš srovę

Autorius: Juozas Petrulis
Rež.: Danutė Budrytė - Samienė

Juozo Petrulio drama "Prieš srovę" skirta Antanui Strazdui: poetas -

kunigas, poetas - baudžiauninkas. Tikrų faktų apie Strazdo gyvenimą yra

labai mažai, todėl jis lietuvių literatūros istorijoje tapo pusiau

legendiniu asmeniu. Intriguojančią, maištingą Strazdo asmenybę ne kartą

jau siekta atkurti meno kūriniuose – literatūroje, teatre, dailėje,

muzikoje. Jurbarko K. Glinskio teatro spektaklyje atskleista asmenybės,

kūrybos, laisvės, meilės ir tikėjimo drama. Spektaklyje skamba originaliai

atliekamos dainos pagal A.Strazdo ir S. Gedos tekstus. Vaidina

Jurbarko K.Glinskio teatro jaunieji aktoriai ir veteranai.

 
© Kauno mažasis teatras. Visos teisės saugomos.