2017 rugpjūčio 21, Pirmadienis M. Daukšos g. 34, Kaunas


INFORMACIJA

Informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2017 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. T-302 „Dėl viešosios įstaigos Kauno mažojo teatro reorganizavimo“ pritarė, kad Kauno miesto savivaldybės viešoji įstaiga Kauno mažasis teatras būtų reorganizuojama, prijungiant ją prie viešosios įstaigos Kauno miesto kamerinio teatro.

Informacija apie reorganizavime dalyvaujančius juridinius asmenis:

1. Reorganizuojamas juridinis asmuo – viešoji įstaiga Kauno mažasis teatras yra viešasis juridinis asmuo – viešoji įstaiga, M. Daukšos g. 34, LT-44186 Kaunas, kodas 133477049, viešoji įstaiga Kauno mažasis teatras įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre 1992 m. spalio 8 d., registracijos Nr. 038202. Duomenys apie viešąją įstaigą Kauno mažąjį teatrą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

2. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo – viešoji įstaiga Kauno miesto kamerinis teatras yra viešasis juridinis asmuo – viešoji įstaiga, Kęstučio g. 74 A, LT-44186 Kaunas, kodas 304157265, įregistravimo data – 2016 m. sausio 4 d. Duomenys apie viešąją įstaigą Kauno miesto kamerinį teatrą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Reorganizavimo būdas: viešoji įstaiga Kauno mažasis teatras reorganizuojamas prijungimo būdu, nurodytu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų 15 straipsnyje. Viešoji įstaiga Kauno mažasis teatras, kuris baigia savo veiklą kaip juridinis asmuo, prijungiamas prie viešosios įstaigos Kauno miesto kamerinio teatro, kuriai pereina visos viešosios įstaigos Kauno mažojo teatro teisės ir pareigos.

Reorganizavimas atliekamas iki 2017 m. spalio 1 d.

Viešoji įstaiga Kauno mažasis teatras baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Jo teisės ir pareigos (įskaitant nesumokėtas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, taip pat mokesčių administravimo pareigūnų ir kitų valstybės institucijų apskaičiuotas sumas, tarp jų baudas ir delspinigius, apskaičiuotus po viešosios įstaigos Kauno mažojo teatro išregistravimo) perduodamos viešajai įstaigai Kauno miesto kameriniam teatrui nuo turto ir dokumentų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

Visi suinteresuoti asmenys turi teisę susipažinti su viešosios įstaigos Kauno mažojo teatro reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo tęsiančios veiklą viešosios įstaigos Kauno miesto kamerinio teatro įstatų projektu ir viešosios įstaigos Kauno mažojo teatro praėjusių trejų finansinių metų ir viešosios įstaigos Kauno miesto kamerinio teatro nuo 2016 m. sausio 4 d. sudarytais metinių finansinių ataskaitų rinkiniais galima susipažinti viešojoje įstaigoje Kauno miesto kamerinio teatre. Informacija teikiama 2017 m. birželio 5-7 dienomis nuo 11 val. iki 18 val. viešojoje įstaigoje Kauno miesto kamerinio teatre, Kęstučio g. 74 A, Kaunas. tel. (8 37) 20 15 39.

 
© Kauno mažasis teatras. Visos teisės saugomos.